Image
Content moderatie tutorial voor het Drupal CMS

Drupal 9 content moderatie: Workflows en Content Moderation

Met de modules 'Workflows' en 'Content Moderation' kan elke redactie elk type content dat in Drupal wordt beheerd modereren via een workflow op maat. Ontdek in deze tutorial hoe dit werkt.
Image
Content moderatie tutorial voor het Drupal CMS

Workflow statussen, zoals 'concept', 'klaar voor herziening', of 'goedgekeurd' worden vastgelegd met behulp van de Workflows module.

De mogelijkheid om moderatie statussen toe te voegen aan entiteiten (bijvoorbeeld: inhoudstype, afbeelding) kan worden geconfigureerd met de 'Content Moderation' module. 

In deze tutorial leer je:

 • In welke situatie de 'Workflows' en 'Content moderation' modules worden gebruikt.
 • Ontdek je de rol die weggelegd is voor elke module.
 • Maak je kennis met enkele algemene termen die je moet begrijpen om te kunnen werken met deze twee modules.

Op het einde van deze handleiding begrijp je hoe je de 'Workflows' en 'Content moderation' module kan gebruiken voor je eigen website. Je leert het verschil tussen beide modules en welke rechten elke module beschikbaar maken.

Toepassingen

Het combineren van beide modules ('Workflows' en 'Content moderation') zorgen ervoor dat je redactionele processen kan vastleggen en handhaven. Standaard kan je met Drupal inhoud publiceren of niet publiceren. Dat is vrij beperkt voor een redactie. Daarom zijn 'Workflows' en 'Content moderation' zo interessant.

Image
Drupal Workflows configuratie.png

Een praktijk voorbeeld

Wanneer we nieuwe inhoud publiceren bij Simply Fabulous, dan maken we gebruik van een vaste werkwijze voor content publicatie.

 • Klad: Een persoon binnen het bedrijf maakt een klad versie over een nieuwe blog.
 • Beoordeling: Een andere persoon binnen het vakgebied bekijkt de klad versie en controleert op fouten en correctheid.
 • Herzieningen: Feedback, media en layout worden aangepast in verschillende herzieningen.
 • SEO redactie: Zorgt ervoor dat het artikel de juiste zoekwoorden, synoniemen en titels bevat. 
 • Copywriting: De teksten en afbeeldingen worden gecontroleerd zodat ze voldoen aan de branding style guide van het merk.
 • Eindredactie: Het artikel ondergaat een laatste controle. Werken alle links en zijn de meta-tags correct ingesteld.
 • Gepubliceerd: Het artikel staat nu online en is beschikbaar voor alle bezoekers.
Image
Drupal Workflow statussen

Het is logisch dat verschillende personen binnen het bedrijf verschillende rechten hebben. Niet iedereen kan zomaar statuswijzigingen doorvoeren. Enkel een copywriter kan het artikel naar een volgende status brengen (Eindredactie). Een SEO-redactie kan dat niet.

Workflows

De 'Workflows' module geeft je de mogelijkheid om één of meerdere workflows aan te maken. Dit omvat een verzameling van statussen en onderlinge transities.

 • Status: dit is een fase waarin een artikel zich bevind op een gegeven ogenblik (Gepubliceerd / Draft / ...)
 • Transitie: Wanneer er wordt overgegaan naar een volgende fase (Klad > Beoordeling of omgekeerd.)
Image
Drupal Workflow wijzig status
Image
Drupal Workflow transities

Wanneer je een nieuwe workflow toevoegt, kan je een 'workflow type' kiezen. Momenteel is er standaard één actief: Content moderation. Het is mogelijk om een extra plugin te schrijven op basis van 'WorkflowTypeInterface'.

Content moderatie

De 'Content moderation' module zorgt ervoor dat een workflow gekoppeld kan worden aan een entity of een bundle. Het is logisch dat dit enkel mogelijk is wanneer het entity type revisies ondersteunt. Wanneer het entity type bundles ondersteunt, dan kan je voor elk type bundle een aparte workflow voorzien.

Een 'node' is een entity type en een content type 'artikel' is een bundle afgeleid van het entity 'node'.

Content moderatie voorziet in:

 • Een WorkflowType plugin dat integreert met de 'Revision API'.
 • Voorziet in het opslaan van statussen per content entities.
 • Zorgt ervoor dat je kan aanduiden welke bundles gemodereerd kunnen worden via workflows.
 • Geeft de mogelijkheid om rechten toe te kennen aan gebruikers die al dan niet bepaalde transities mogen uitvoeren in een bepaalde workflow.

Standaard voorziet Drupal in twee statussen. Gepubliceerd of niet gepubliceerd. Content entities ondersteunen revisies. Wanneer er een aanpassing gebeurd is, wordt de oude versie opgeslagen, mocht je deze versie opnieuw willen bekijken of terugplaatsen. De standaard revisie is diegene die gepubliceerd staat.

Image
Content Moderation module wijzig status

Met het workflow type neem je de controle over deze twee statussen. Wanneer je een nieuwe status definieert, kan je aangeven of deze status het entity al dan niet publiceert. Het switchen tussen de verschillende statussen onderling zorgt er dus voor wanneer content echt gepubliceerd staat of net niet.

Bovendien kan een status automatisch als standaard revisie worden ingesteld. Wanneer de status ook aangeeft dat de content gepubliceerd moet worden, is dit automatisch ook de standaard revisie. Dat is logisch.

Permissions

Voor de 'Workflows module' kan je enkel rechten instellen voor wie workflows mag aanmaken en beheren.

De 'Content moderation' module voorziet meer mogelijkheden.

 • Toon alle niet gepubliceerde inhoud
 • Toon de laatste versie (bovenstaande moet dan aangevinkt zijn)
 • Je kan rechten toekennen per workflow status (Bijvoorbeeld: enkel een content manager mag content publiceren).

Uitbreidingen op de 'Content moderation' module