Image
Tutorial Drupal Config Split module en Git version control

Leer hoe je de Drupal config split module gebruikt

Met de Config Split-module in Drupal 9 kun je je configuratie opdelen in verschillende delen en deze afzonderlijk beheren op basis van specifieke voorwaarden, zoals omgeving (bijvoorbeeld ontwikkeling, staging, productie), taal of andere factoren.
Image
Tutorial Drupal Config Split module en Git version control

Hierdoor kan je gevoelige informatie gescheiden houden van de rest van je configuratie en configuratiewijzigingen effectiever beheren, waardoor het risico van configuratieafwijking tussen omgevingen wordt verkleind en het gemakkelijker wordt om wijzigingen door te voeren.

Hoe gebruik je de Drupal config split module?

Hier is een eenvoudige tutorial over het gebruik van de Config Split-module in Drupal 9 en GIT:

  1. Installeer de Config Split-module: je kan de module downloaden en installeren vanaf de Drupal-website of door de opdrachtregel te gebruiken: "composer vereist drupal/config_split".
  2. Schakel de Config Split-module in: Ga naar de pagina "Uitbreiden" op je Drupal-site en schakel de Config Split-module in.
  3. Maak een nieuwe configuratiesplitsing aan: Ga naar Configuratie > Ontwikkeling > Configuratiesplitsing en klik op "Voeg splitsing toe". Voer een naam in voor je splitsing en specificeer de voorwaarden waaronder deze splitsing actief moet zijn.
  4. Geef op welke configuratie je wil splitsen: Selecteer onder "Configuratietypen om te splitsen" de configuratietypen die je in deze splitsing wilt opnemen. Je kan entiteiten, weergaven, blokken, enz. selecteren.
  5. Sla de splitsing op: Klik op "Opslaan" om de splitsing aan te maken.
  6. Exporteer je configuratie: Ga naar Configuratie > Ontwikkeling > Configuratiebeheer en klik op "Exporteren". Hiermee exporteer je de configuratie van je site naar je lokale bestandssysteem.
  7. Initialiseer een Git-repository: Initialiseer een Git-repository in de root van je Drupal-site. Dit brengt je configuratie onder in versiebeheer.
  8. Voeg de geëxporteerde configuratie toe aan Git: voeg de geëxporteerde configuratie toe aan je Git-repository en voer de wijzigingen door.
  9. Push de wijzigingen naar een externe repository: Push de wijzigingen naar een externe repository, zoals GitHub of GitLab, zodat je team toegang heeft tot de configuratie.
  10. Implementeer de wijzigingen: Wanneer je de wijzigingen in een andere omgeving wilt implementeren, hoef je alleen maar de repository te klonen en de configuratie te importeren met behulp van de stappen die in de vorige tutorial zijn beschreven.

Conclusie

Dit is een eenvoudig overzicht van het gebruik van de Config Split-module met Git in Drupal 9. Door versiebeheer van je configuratie met Git, kun je wijzigingen in de configuratie van je site op een meer georganiseerde en efficiënte manier beheren en je configuratie gesynchroniseerd houden tussen verschillende omgevingen.